A modulokat négy tanéves, felmenő rendszerű iskolakísérletekben, kontroll csoportos képességméréssel értékeljük és az eredmények alapján továbbfejlesztjük. A modulok reményeink szerint a csoportos és egyéni problémamegoldó gondolkodást is fejleszteni fogják, tehát ezt is évente vizsgáljuk. Az iskolai kísérletek keretei: az adott kompetenciához tartozó képességek módszeres fejlesztése a Vizuális kultúra órán, kiváló és átlagos körülmények között dolgozó általános és középiskolákban, az erre a célra kiválasztott, vagy kialakított fejlesztő feladatokkal, illetve esetenként közös projektek az Informatika és a Mozgóképkultúra és médiaismeret oktatójával. A programokhoz informális tanulási alkalmak (múzeumi foglalkozások, műemléktúrák, látogatások kézműves műhelyekben, képzőművészek műtermeiben stb.) is kapcsolódnak.

Fejlesztő programjaink értékelésének alapjául a korábban kidolgozott magyar Vizuális Képesség Referenciakeret és a 2016-ban megjelenő Európai Vizuális Műveltség Referenciakeret szolgál. Tantárgyi alapú, de integrációs lehetőségeket hordozó megközelítésünk a térszemlélet és a digitális képalkotás (fotó és film, infografika és kiadványtervezés) alapjainak integrálásával gazdagítja majd a Vizuális kultúra tantárgy pedagógiáját, s a közös tananyagrészek összekapcsolásával hidat épít a Matematika, Informatika, Mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyak felé is.

Az iskolai kísérletek az ország öt pedagógusképző intézménye oktatóinak irányításával, részben az intézmények gyakorló iskoláiban, kezdő és tapasztalt pedagógusok csoportjainak közreműködésével zajlanak majd, így az eredmények azonnal megjelenhetnek a pedagógus(tovább)képzésben. Munkánkat támogatja a Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete Vizuális Mesterpedagógus Műhelye is. A 2015 szeptemberében alakult és havonta műhelymunkákon találkozó, immár 118 fős szakmai közösség tagjai vállalták a kísérleti eredmények rendszeres megvitatását és egyes modul-részek kipróbálását is.

A kutatás során 6-17 éves korban vizsgáljuk a vizuális kommunikáció és a színek befogadása, értelmezése képességeit és a kreativitás, 11-17 éves korban ezen felül a térszemlélet, a vizuális memória és a kombinatív képességek fejlődését, 15-17 éved korban ezeken felül a pszichológiai immunkompetenciát (rezilienciát) is. A vizuális alkotó és befogadó képességeinek fejlődését projekt feladatok portfólió értékelésével és képes önértékelő lapokkal. Az eDIA rendszerben a vizuális kommunikáció és a színek befogadása és értelmezése, a térszemlélet, és a divergens és kombinatív képességek fejlődését vizsgáló teszteket használjuk.

 

Kutatási kérdéseink

 1. Mennyire megbízhatóan mérnek a kutatás mérőeszközei?
  • Mennyire jók a vizuális részességeket mérő tesztek?

  • Mennyire megbízható a rajzórai produktumok tanulóknak készült képes önértékelő feladatlapja? A projekt feladatok tanári értékelése (azonos kritériumok alapján) milyen kapcsolatot mutat a diákok rétékelésével?

  • Van-e összefüggés a Divergens és kombinatív gondolkodás teszt és a TCT Rajzos Kreativitás Teszt között? (Hasonló dolgokat mérnek)

 2. Fejlesztő programok hatása: A négy fejlesztő program (modul) négyféle, erősen különböző vizuális nevelési tartalommal, részben különböző pedagógiai módszerekkel dolgozik.
  • Hat-e, és ha igen, mely vizuális részképességekre és általános képességekre a négy módszer?

  • Melyek a közös és eltérő hatásméretek? Melyik fejlesztő program (modul) mely vizuális részképességet / általános képességet fejleszti különösen hatásosan?

 3. Vizuális részképességek fejlődése és összefüggései: A kutatás során külön tesztfeladatokkal vizsgáljuk a vizuális kommunikációt, a színbefogadást (e kettő egyszerre felvett tesztben szerepel, de elkülöníthetőek a feladataik), a térszemléletet és a kreativitást.
  • Van-e összefüggés a vizuális részképességek között?

  • Melyik vizuális részképesség mely korosztályoknál fejlődik különösen jól, mikor stagnál vagy hanyatlik?

 4. Van-e összefüggés a vizuális és általános képességek fejlődése között?
  • Mely vizuális részképesség mely általános képességgel mutat kapcsolatot?

  • Összefüggést mutat-e a vizuális képességelemek fejlettsége a kreativitással?

 5. Formális tesztek / feladatokban és nyitott projekt feladatokban nyújtott teljesítmény: hasonló értékelési szempontok esetében (pl. tárábrázolás tesztfeladatban és projekt munka során) azonos vagy különböző?

 

A tesztek és feladatok leírását, a felvétel idejét és módját az alábbi az alábbi táblázat tekinti át:

 

Vizuális képességeket mérő tesztek

Kék háttérrel az előmérésben, 2016 november-decemberben és 2017 januárban is felvett tesztek.

Teszt / feladat neve

Osztály (2016/17: 1., 5., 9.)

Felvételi idő (perc)

Melyik években vesszük fel (Előmérés: 2016 november-2017 január; köztes mérés: 2018 május, utómérés: 2020 május)

Papíron, a Vizuális kultúra (Rajz) órán

Rajzos kreativitás teszt

(Test for Creative Thinking, TCT, Klaus Urban és Hans Jellen)

1.-11.

15

2016 november-december, 2018 május, 2020 május (az identikus A és B tesztlapot felváltva használjuk)

Térkép Szituatív Rajzi Feladat (Kárpáti Andrea)

1.-11.

15 

2018 május, 2020 május

Vizuális memória teszt

(Bredács Alice)

5.-11.

20 perc

2018 május, 2020 május

Térszemlélet teszt

(Gulyás János és Kárpáti Andrea)

5.-11.

20

2018 május, 2020 május (az identikus A, B, C tesztlapot felváltva).

eDIA online tesztkörnyezetben (SZTE)

Térszemlélet teszt (Babály Bernadett) eDIA tesztsor is van

5.-11.

45

2017 január, 2018 május, 2020 május

Színpercepció és vizuális kommunikáció teszt (Tóth Alisa és Simon Tünde)

1.-8.

20

2017 január, 2018 május, 2020 május

Vizuális kultúra órán, a tanév során

Képes értékelő lap (Talita Gronendijk és Folkert Haanstra)

5.-11.

10

Minden félévben, kéthavonta egyszer, vagy projektmunka végén.

Vizuális kommunikáció projekt

5.-8.

90-135

csak 1. modul, 2017 és 2019 május

Média projekt

 

90-135

csak 2. modul, 2017 és 2019 május

„Mesehős” lakása Szituatív Feladat (Gaul Emil, Kárpáti Andrea) és kapcsolódó projekt

5.-11.

90-135

csak 3. modul, 2017 és 2019 május

Műelemző projekt

5.-11.

90-135

csak 4. modul, 2017 és 2019 május

Tanórán kívül, rajztanár és külső értékelő végzi

Portfólió értékelés zsűrizéssel (szempontsor: Zombori Béla, Kárpáti Andrea, Gaul-Ács Ágnes)

5.-11.

45

2017-2020 második félév végén 

 

Általános képességeket mérő tesztek

Teszt jelleggel, külön tanórán

Pszichológiai Immunitás Kérdőív (Oláh Attila, (Bredács Alice) - papír alapon vagy online kérdőívként

9.-11.

20

2016 november, 2018 május, 2020 május 

Csapó Benő és Pásztor Attila divergens gondolkodás és kombinatív képesség tesztje – eDIA környezetben

5.-11.

45

2017 január, 2018 május, 2020 május 

Szociális kompetencia kérdőív (Zsolnai Anikó, Kasik László) – papír alapon

5.-11.

25

2018 május, 2020 május

 

Az értékelési eredményekről szóló írásaink a KÖZLEMÉNYEINK aloldalon olvashatók.