A Moholy-Nagy Vizuális Modulok legfontosabb célja alternatív tantervi programok kidolgozása, amelyeket a pedagógusok felhasználhatnak egyenként vagy együtt  a Vizuális kultúra tantárgy oktatásában. A modulok jól kapcsolhatók a Kerettanterv tematikus egységeihez, és lehetőséget adnak a tanítóknak, rajztanároknak hogy érdeklődésük, tapasztalataik szerint válasszanak tanítási-tanulási programjainkban keimelt területet. A szerény óraszámban a máűveltségterület teljes spektrumát megtanítani lehetetlenség, ezért érdemes választani és egy-egy részterületben elmélyülni.

Beválás vizsgálatokkal és képességfejlődés méréssel kísért iskolai kísérleteinkben négy, kettő-négy tanévre szóló tantervi egységet (modult) dolgozunk ki. A fejlesztésre fordítható szűk időkereteket a kutatásban résztvevő tanár tanítványai érdeklődése, tanulási céljai és képességei alapján, egyénre, csoportra szabott pedagógiai programmal töltheti ki. A 6-17 évesek vizuális nyelve fejlődésképének felrajzolása mellett így a fejlesztő eljárások speciális hatásáról is adatokat nyerünk. 

  1. Vizuális kommunikáció hagyományos és digitális képi eszközökkel az 1.-8. osztályban.
  2. Vizuális médiakultúra: a médiakompetencia és informatikai kompetencia integrált fejlesztése az 5.-11. osztályban.
  3. Környezetkultúra és tárgykultúra: téralkotás, térelemzés, közösségi tervezés és konstruálás, az 5.-11. osztályban.  
  4. A kortárs vizuális művészet tanítása és felhasználása alkotási folyamatban: Képzőművészeti alkotás, műelemzés, korszellem, az 5-11. osztályban.

Az iskolai kísérletek keretei: az adott kompetenciához tartozó képességek módszeres fejlesztése a Vizuális kultúra órán, az erre a célra kiválasztott, vagy kialakított fejlesztő feladatokkal, illetve esetenként közös projektek az Informatika és a Mozgóképkultúra és médiaismeret oktatójával (félévenként előre egyeztetve). A programokhoz informális tanulási alkalmak (múzeumi foglalkozások, műemléktúrák, látogatások kézműves műhelyekben, képzőművészek műtermeiben stb.) szintén kapcsolódnak.

A pedagógiai programokat a KÖZLEMÉNYEINK rovatban adjuk közre.