Kutatásunkban a tanulók vizuális képességeinek fejlődését standardizált, papír alapú és digitális képességvizsgálati tesztekkel, kipróbált rajzi feladatokkal, és portfólió értékeléssel vizsgáljuk. A pszichológiai immunkompetenciát bemért kérdőívvel, a divergens gondolkodást és a kombinatív képességet bemért kompetencia alapú online tesztekkel vizsgáljuk. Alább publikációink adatait közöljük, amelyekből mérőeszközeink megismerhetők.

 

Digitális képességvizsgálati tesztek

Kárpáti, A., Babály, B., Budai, L. (2016).  Onlinetests für die Teilkompetenz Imaginieren (Raumvorstellung). In: Schönau, D. és Wagner, E. Hrsg.: Gemeinsamer Europäischer Referenzrahment für Visual Literacy - Prototyp. Münster-New York: Waxmann Verlag, 319-327

Babály Bernadett és Kárpáti Andrea (2015). Téri képességek vizsgálata papír alapú és online tesztekkel. Magyar Pedagógia, 115. évf. 2. szám 67–92. (2015) DOI: 10.17670/MPed.2015.2.67  [PDF]

Simon T., Kárpáti A. (2014). A vizuális kommunikáció összetevői és online mérése 10-12 éves korban. In: Kis-Tóth Lajos szerk.: Változó életformák, régi és új tanulási környezetek. Új kutatások a neveléstudományokban sorozat, 2013. Eger, Lyceum Kiadó, 253-267. [PDF]

 

Kreatív Gondolkodás Teszt

Kárpáti, Andrea, Gyebnár, Viktória (2013). The Test for Creative Thinking: an authentic tool for art education to assess creativity through visual expression. Visual Inquiry: Learning & Teaching Art, Volume 2, Number 1, 27–42. Abstract.

Kárpáti Andrea (2009). Kommunikáció, technika, kreativitás: egy komplex mérőeszköz a vizuális képességek értékelésére. Új Pedagógiai Szemle, 59. 5-6. sz., 40–59. [PDF]

Kárpáti Andrea, Gyebnár V. (1997). Egy új rajzos kreativitás teszt: a TCT/DP kipróbálásának első tapasztalatai. Pszichológia, 17(1), 23–52. [PDF]

 

Pszichológiai immunkompetencia kérdőív

Bredács Alice, Kárpáti Andrea (2012). 14–16 éves művészeti képzésben részesülő tanulók pszichológiai immunkompetenciája és ennek integrációja a művészeti neveléssel. Magyar Pedagógia, 112. (4) 197–219. [PDF]

Bredács Alice (2014). A zene, tánc, színművészet, képző- és iparművészet területein képzésben részesülő 14–16 éves tehetséges tanulók csoportjaira jellemző tulajdonságok vizsgálata pszichometriai és pedagógiai eszközökkel. PhD értekezés tézisei. ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola. [PDF]

 

Divergens gondolkodást és a kombinatív képesség teszt

Szabó, Zs., Korom, E., & Pásztor, A. (2015). A kombinatív képesség rövid távú fejleszthetősége 3. évfolyamon természettudományos kontextusban. Magyar Pedagógia, 115(4), 383-401. [PDF]

 Pásztor, A. (2015). A kreativitás mérésének lehetőségei online tesztkörnyezetben. In: Csapó Benő és Zsolnai Anikó (szerk.): Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 319-339. [PDF]

 Csapó, B. & Pásztor, A. (2015). A kombinatív képesség fejlődésének mérése online tesztekkel. In: Csapó Benő és Zsolnai Anikó (szerk.): Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 367-386. [PDF]

Magyar, A., Pásztor, A., Pásztor-Kovács, A., Pluhár, Zs., & Molnár, Gy. (2015). A 21. században elvárt képességek számítógép alapú mérésének lehetőségei. In.: Tóth Zoltán (szerk.): Új Kutatások a Neveléstudományokban. Oktatás és nevelés - gyakorlat és tudomány. MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, Debreceni Egyetem, Debrecen, 230-243. [LINK]